Om »Find gårdbutik«

Find Gårdbutik med hjemmesiden findgaardbutik.dk og den tilhørende app til Android og iPhone er resultatet af projektet »Oplevelsesøkonomi i Primærproduktionen«, der blev afviklet i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012.

Formålet med projektet, der var finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne under EU-kommissionen og Landdistriktsprogrammet under NaturErvhervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, var at øge afsætningen i primærproduktionen ved hjælp af erfaringer, hentet fra oplevelsesøkonomien, herunder også inddrage alternative salgskanaler og sociale medier.

Projektet er gennemført i regi af konsulentfirmaet Viventes.

Kontakt
Email: info@findgaardbutik.dk